L’empremta de l’Islam a Catalunya: materials, tècniques i cultura

2013
217 pàgines
Format: Rustega
ISBN: 9788493871123
Idioma: Català

15 €

Avís: Només enviaments nacionals. Per altres destinacions contacteu previament amb nosaltres a info@fempatrimoni.cat

Ramón Martí. De la conquesta d’al-Andalus a la majoria musulmana: el cas dels territoris de Catalunya (segles VIII-X)
Julio Samsó. L’astrolabi “carolingi” de Marcel Destombes i la introducció de l’astrolabi a la Catalunya medieval.
Dolors Bramon. Toponímia andalusí i arqueologia.
Joan Menchón. Algunes fortificacions (islàmiques?) al sud de Catalunya. Reflexions, dubtes i provocacions.
Joan-Albert Adell. De l’opus craticium al mur encofrat. Tècniques constructives a la frontera d’Al-Andalus i els comtats catalans.
Sabrina Senouci. Castell de Farfanya: com els materials i els sistemes constructius ens donen informació sobre la cronologia d’un edifici.
Fernando Vegas i Camilla Mileto. L’ús del guix en les intervencions de restauració.
Jacobo Vidal. Cobertes mudèjars a la Catalunya medieval?
Màrius Vendrell, Josep Roqué, Josefina Pérez-Arantegui. La ceràmica de reflex daurat: una aproximació tècnica a la nanotecnologia medieval.
Pilar Giráldez i Sarah Boularand. Materials i tècniques en la pintura mural andalusina i gòtica. Influència en la pintura medieval.
Màrius Vendrell, Judit Molera i Josefina Pérez-Arantegui. Vidrats de plom islàmics i hispano-moriscs (mudèjar) a Espanya: una aproximació tècnica.
Arturo Gaya. Influència andalusí en la música tradicional catalana.